จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมือง ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม [2019-03-21]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวศิริพร ประทุมทอง พนักงานคุมประพฤติและนางสาวศรินยา เจริญยิ่ง พนักงานคุมประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายรับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมืองทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๑๖๗ ราย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย