จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


คป.หนองคายร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “สภากาแฟ (Morningtalk)”ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [2019-03-21]

 

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคายได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดี  ณ โรงแรมรอยัล นาคารา ตำบลมีชัย อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี