จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [2019-03-20]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  แจ้งกำหนดการตรวจราชการ ผู้ตรวจสุดฤดี ศรีอรุณ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ,การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ อ.ส.ค.,การแก้ไขปัญหาพื้นที่สำนักงานฯ,แนวทางการนำอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ,มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ ฯลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ วันนี้ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี .
                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒)