จำนวนผู้เข้าชม : 60

   


กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ [2019-03-20]

          วันนี้ (20  มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 27 ปีในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ วันที่ 16 มีนาคม 2562 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้จัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์และรวมพลังสร้างสรรค์ทำความดี ภายใต้ชื่อกิจกรรม คุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวนทั้งสิ้น 20,541 คน

          ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการภารกิจกรมคุมประพฤติและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับโอกาสระบบงานคุมประพฤติครบ 40 ปี และนโยบายกรมคุมประพฤติ Probation 4.0 และนิทรรศการงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติที่เสียสละ ทุ่มเท ช่วยเหลือภารกิจของกรมคุมประพฤติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 13,188 คน สำหรับพิธีสงฆ์หรือทำบุญตักบาตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,083 คน การประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติหรืองานที่สอดคล้องกับโอกาสระบบงานคุมประพฤติครบ 40 ปี และนโยบายกรมคุมประพฤติ โดยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนกว่า 93 แห่ง

          นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศยังจัดกิจกรรมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งบริการประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ งานพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะและส่วนราชการที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาคลองสาธารณะ กำจัดวัชพืช และขยะมูลฝอย ที่กีดขวางทางเดินน้ำ จำนวน 3,714 คน กิจกรรมงานบริการหรือช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล จำนวน 410 คน กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต จำนวน 96 คน กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน รวมผู้ถูกคุมความประพฤติที่ทำงานบริการสังคม จำนวนทั้งสิ้น 4,270 คน