จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติ จัด“ศูนย์แคร์” (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติใช้บริการตู้งาน(JOB BOX) [2019-03-20]

คุมประพฤติ จัดศูนย์แคร์” (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment)  ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติใช้บริการตู้งาน(JOB BOX)

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการจัดโครงการฯ ตามนโยบายกรมคุมประพฤติ ส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้กระทำผิด เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานฯ ทั้งในระหว่างและภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ให้ได้รับการแก้ไขช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ตู้ JOB BOX  จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีมาติดตั้งไว้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้สนใจค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ทั่วประเทศ โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้ถูกคุมความประพฤติใช้บริการตู้งาน(JOB BOX) เมื่อวันที่ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒) ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒)