จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เป็นรายแรกตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี [2019-03-19]

คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เป็นรายแรกตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เป็นรายแรกตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ คดี พรบ.อาวุธปืน ซึ่งศาลกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา ของวันถัดไปเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา) ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒)