จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562 [2019-03-19]

          วันนี้ ( 19 มีนาคม 2562 ) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

          ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการจำหน่ายสินค้าสวัสดิการ อาทิ อินทรธนู โลโก้แม่เหล็กติดสูท เข็มกลัด แก้วน้ำ โพสอิท และสินค้าสวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งรายงานเรื่องเงินกองทุนมูลนิธิประมาณ ชันซื่อ พร้อมทั้งหารือเรื่องการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562 การจัดทำเครื่องแบบพิเศษ การจัดทำสินค้าสวัสดิการ และการจัดหารายได้ประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาในการให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย (พายุปาบึก) และให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการที่เจ็บป่วยเนื่องจากอุบัติเหตุ ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง