จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ [2019-03-19]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการป้องกันและหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔