จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อกิจกรรม "คุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0" [2019-03-19]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดนิทรรศการภารกิจกรรมคุมประพฤติ และผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับโอกาสระบบงานคุมประพฤติครบ 40 ปี และนโยบายกรมคุมประพฤติ Probation 4.0 โดยได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาระบบงานคุมประพฤติ 40 ปี กรมคุมประพฤติ คืนคนดี สู่สังคม นิทรรศการงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติที่เสียสละ ทุ่มเท ช่วยเหลือ ภารกิจของกรมคุมประพฤติ นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการเรื่อง การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติให้กับผู้ใช้บริการงานคุมประพฤติ และประชาชนทั่วไป ณ อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

เอกสารดาวน์โหลด :

กิจกรรมอื่น 1803301.jpg

กิจกรรมอื่น 1803303.jpg