จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คุมประพฤติลำปางจัดอบรมความรู้การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ณ วัดศรีมุงเมือง ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง [2019-03-19]