จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คุมประพฤติลำปางร่วมประชุมสัญจร ณ วัดศรีมุงเมือง ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง [2019-03-19]