จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเมืองอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-03-19]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญ,นายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติ และร.ต.อ.องอาจ อันตะยา อาสาสมัครคุมประพฤติเขตอำเภอเมืองอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวโปรแกรมจิตสังคมบำบัดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเป็นเวลา ๑๒๐ วัน เพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก จำนวน ๑๘ ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒