จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


คป.หนองคายจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปีและวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [2019-03-19]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรวมพลังสร้างสรรค์ทำความดีในวาระที่สำคัญยิ่งของกรมคุมประพฤติ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “คุมประพฤติ ๔๐ ปี มุ่งสู่ Probation๔.๐”โดยจัดกิจกรรมนิทรรศการภารกิจกรุมคุมประพฤติ งานอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดกิจกรรมเวทีเสวนางานอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๗ คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย