จำนวนผู้เข้าชม : 18

   


คป.หนองคายประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [2019-03-19]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการและนายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ หน้าที่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี และประชาสัมพันธ์ วันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรวมพลังสร้างสรรค์ทำความดีในวาระที่สำคัญยิ่งของกรมคุมประพฤติ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “คุมประพฤติ ๔๐ ปี มุ่งสู่ Probation ๔.๐” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย