จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


คุมประพฤติลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบ 27 ปี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง ต.น้ำโจ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง [2019-03-19]