จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติภายใต้กิจกรรม "คุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0" ทางสื่อสถานีวิทยุในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [2019-03-18]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ประสานงานร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติภายใต้กิจกรรม “คุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0” โดย นายบุญธรรม สุวันดี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า ดำเนินรายการออกอากาศทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสัญญาณทางออนไลน์ เว๊ปไซต์ www.สถานีวิทยุวัดอรัญญวิเวกคีรี.com (จอมผ่อ 19.com) และสถานีวิทยุส่งสัญญาณกระจายเสียง FM 90.0 MH. เวียงป่าเป้าเรดิโอ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย , สถานีวิทยุส่งสัญญาณกระจายเสียง FM 91.0 MH. คลื่นสีขาวชาวประชา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ , สถานีวิทยุส่งสัญญาณกระจายเสียง FM 106.25 MH. คลื่นธรรมะสาระและความรู้ชุมชน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ณ ห้องส่งสัญญาณวิทยุออนไลน์ วัดอรัญวิเวกคีรี (พระธาตุจอมผ่อ) ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และนายจรูญศักดิ์ อุ่นเป็ง อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า ดำเนินรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุส่งสัญญาณกระจายเสียง FM 103.50 MH. ดอยหมอกเรดิโอ ณ ห้องส่งสัญญาณสถานีวิทยุดอยหมอกเรดิโอ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

21716.jpg

21717.jpg

48072.jpg