จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในจังหวัดชายแดนใต้ [2019-03-18]

กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในจังหวัดชายแดนใต้

                วันนี้ (18 มีนาคม 2562) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ ในภารกิจกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมซากุระแกรนด์วิวหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ ในภารกิจคุมประพฤติ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้รับงบประมาณและได้มีการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการดำเนินกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การจัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ (ในจังหวัดชายแดนใต้) 2. การส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระทำผิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภารกิจกรมคุมประพฤติ 4. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน ซึ่ง 2 ไตรมาสที่ผ่านมาสำนักงานคุมประพฤติที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนใต้ไปแล้ว 7 รุ่น กิจกรรมส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระทำผิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 6 รุ่น  และกิจกรรมจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานในลักษณะประจำ มีการจ้างเหมาครบ 16 ราย เป็นระยะ 12 เดือน โดยกำหนดการประชุมจะมีขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 45 คน