จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการทำงานบริการสังคมกลุ่ม และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติปี 2562 [2019-03-18]