จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี [2019-03-17]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี
          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๗ รูป มาแสดงธรรม เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในโอกาสนี้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มารับบริการได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา) ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.
                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒)