จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ จัดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมวันที่ ๖ ของโครงการฯ) [2019-03-17]

คุมประพฤติ จัดโครงการ ค่ายก้าวใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมวันที่ ๖ ของโครงการฯ)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานฯ มอบของรางวัลฯ และเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในหัวข้อ "การแสดงของกลุ่ม" โดยแบ่งกลุ่มย่อยเป็น ๔ กลุ่ม (ซึ่งเป็นกิจกรรมวันที่ ๖ ของโครงการ) ซึ่งมี นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ซึ่งมีกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็นผู้รับมอบหมายให้จัดโครงการ ค่ายก้าวใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ นาฬิกา) ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒)