จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคม ณ วัดเขาปูน อำเภอพรหมคีรี [2019-03-17]