จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน [2019-03-17]

วันนี้ (17 มีนาคม 2562) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ห่วงปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง โดยสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือที่ยังคงพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 และ PM 10) อยู่ในระดับสีแดงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน สาเหตุมาจากการเผาป่าและเผาวัสดุทางการเกษตร ด้วยการนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมช่วยลดปัญหาฝุ่นควันดังกล่าว อาทิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางร่วมกับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำแนวป้องกันไฟป่าและทำความสะอาดบริเวณอุทยานฯ เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และทำงานบริการสังคมด้วยการทำแนวป้องกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนบ้านเด่นเวียงไชย เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ พร้อมกับร่วมเดินรณรงค์ไม่เผา ไม่สร้างมลพิษ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน และสร้างจิตสำนึกถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาไฟป่าและมลพิษจากฝุ่นควัน ณ ลานอเนกประสงค์บ้านแม่ใจใต้ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม กวาดเศษใบไม้แห้งบริเวณรอบวัดพระธาตุจอมผ่อ เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะเกิดเป็นไฟป่า และใช้วิธีฝังดินแทนการเผา ช่วยลดปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศอีกด้วย