จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [2019-03-15]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน   ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔  โดยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม