จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz [2019-03-15]

วันนี้ ( 15 มีนาคม 2562) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุคนรักยุติธรรม FM 107.25 MHz ในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” ประเด็น “27 ปี กรมคุมประพฤติกับการคืนคนดีสู่สังคม และการทำงานด้วยใจกับอาสาสมัครคุมประพฤติ”โดยมีนางสาวศุภธาร  สุวรรณาคม เป็นผู้ดำเนินรายการ สามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

1. FM 107.25 MHz

2. http://112.121.151.69:8570/7.h

สถานีดีเอสไอ 1 สถานีดีเอสไอ 2