จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติและวันอาสาสมัครคุมประพฤติ [2019-03-15]