จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง [2019-03-14]

เอกสารดาวน์โหลด :

14 มีค 62 รายงานตัวกลุ่มวัดเจ็ดยอด ปฐมนิเทศ.jpg