จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติ จัดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมวันที่ ๔ ของโครงการฯ) [2019-03-14]

คุมประพฤติ จัดโครงการ ค่ายก้าวใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมวันที่ ๔ ของโครงการฯ)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจัดโครงการ ค่ายก้าวใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมี นายสุเชษฐ์  ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะวิทยากรหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๗ จัดกิจกรรม หัวข้อ "ศึกษาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น" (ศึกษาการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐ คน ศึกษาการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจตามแนวพระราชปรัชญา มณฑลทหารบกที่ ๑๗ จังหวัดกาญจนบุรี (ซึ่งเป็นกิจกรรมวันที่ ๔ ของโครงการ)  วันนี้ (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒) (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒)