จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


คป.หนองคายออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ หน้าที่งานคุมประพฤติ [2019-03-14]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดหนองคาย  มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการร่วมกับยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ หน้าที่งานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน ๙๔ คน ณ บริเวณศาลาพระยาสุนทร บ้านจอมทอง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย