จำนวนผู้เข้าชม : 18

   


คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว [2019-03-14]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวสุทธิลักษณ์ ประเสริฐสังข์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ,นายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับ ร.ต.อ.องอาจ อันตะยา อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมือง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน เป็นเวลา ๑๒๐ วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ครบถ้วนและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก จำนวน ๑๑ ราย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย