จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมรณรงค์ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" [2019-03-14]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้านห้าที่ฯ ร่วมรณรงค์ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" โดยเชิญชวนให้บุคลากรใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการทุจริต สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารดาวน์โหลด :

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1303101.jpg