จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เนื่องในวันครบรอบการสถานปนากรมคุมประพฤติ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ.2562 และกิจกรรมทำบุญประจำเดือนมีนาคม 2562 [2019-03-14]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เนื่องในวันครบรอบการสถานปนากรมคุมประพฤติ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ.2562 และเป็นกิจกรรมทำบุญประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยได้ถวายสังฆทานและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ อันเป็นการรวมพลังสร้างสรรค์ทำความดีในวาระที่สำคัญยิ่งของกรมคุมประพฤติ ภายใต้กิจกรรม "คุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0" และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ณ วัดศรีสุพรรณ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1303201.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1303202.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1303203.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1303207.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1303208.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1303210.jpg