จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติร่วมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน [2019-03-13]

ฤกรมคุมประพฤติร่วมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน

               วันนี้ ( 13 มีนาคม 2562 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย

นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5/ 2562 โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในหลายประเด็น อาทิ การดำเนินการจัดตั้งสถานีน้ำมันในพื้นที่เรือนจำ/ ทัณฑสถาน เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด การส่งเสริมและการพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ การดำเนินการและผลผลิตในการส่งเสริมทักษะทางอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิดด้านการผลิตปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมทักษะด้านการนวดเพื่อการทำงาน
ในส่วนของกรมคุมประพฤติ ได้วางแผนจัดตั้งบ้านสงเคราะห์ (บ้านกึ่งวิถี) ในจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นสถานที่รองรับผู้พักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ หรือผู้ถูกคุมความประพฤติ ในการฝึกอาชีพนวดดัดจัดสรีระร่วมกับนายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา และการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือนในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนของหน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย รวมถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลง (
MOU) ร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อส่งเสริมการสร้างงานโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ จากผู้กระทำผิดที่อยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลของกระทรวงยุติธรรม

          นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบในการจัดทำกองทุนร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้ง 3