จำนวนผู้เข้าชม : 56

   


คุมประพฤติ จัดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมวันที่ ๓ ของโครงการฯ) [2019-03-13]

คุมประพฤติ จัดโครงการ ค่ายก้าวใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กิจกรรมวันที่ ๓ ของโครงการฯ)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจัดโครงการ ค่ายก้าวใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึงมี นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะวิทยากร จัดกิจกรรม หัวข้อ "ของขวัญแด่เธอ" โดยแบ่งกลุ่มย่อยเป็น ๔ กลุ่ม, "กระเป๋า Feedback" ,และ "บทบาทของครอบครัวต่อการเลิกยาและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดยา" (ซึ่งเป็นกิจกรรมวันที่ ๓ ของโครงการ)  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐ คน ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒)