จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


คุมประพฤติสมุทรปราการนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติสมุทรปราการและผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฏร์บำรุง [2019-03-13]