จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


คุมประพฤติหนองคาย นำผู้ถูกคุมความประพฤติบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลหนองคาย [2019-03-13]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯนำผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย เพื่อเก็บสำรองโลหิตไว้ให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุบัติเหตุอันตรายต่อชีวิตอีกเป็นจำนวนมากและนำไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้ป่วย ผู้ผ่าตัดที่ต้องการโลหิตในหมู่โลหิตต่าง ๆ ให้เพียงพอความต้องการต่อไป ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย