จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


คป.หนองคายร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพ [2019-03-13]

 

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย