จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภออมก๋อย ประจำเดือนมีนาคม 2562 [2019-03-13]