จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายออกรับรายงานตัวเเละนำผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคม [2019-03-13]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนุสรา ผาตะนนท์ พนักงานคุมประพฤติร่วมกับนางรุจิรัตน์ บุตรศรี อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอสระใครออกรับรายงานตัวเเละนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมเเบบกลุ่มเเละติดตั้งป้ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ ๓๑ ราย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย