จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี งานสร้าง สร้างอาชีพ มอบทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-03-12]