จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤติ จัดพิธีเปิดโครงการ “ค่ายก้าวใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [2019-03-12]

คุมประพฤติ จัดพิธีเปิดโครงการ ค่ายก้าวใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ายก้าวใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมี นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานฯ โดยมีคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอต่างๆ นำโดย นายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีเปิดฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐ คน ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒)