จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม [2019-03-12]

           วันนี้ 12 มีนาคม 2562  นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม ยุติธรรมใส่ใจ...เพื่อความปลอดภัยของสังคมโดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ ยุติธรรมใส่ใจ...เพื่อสังคมแห่งความปลอดภัยของทุกคนนำเสนอโครงการใหม่ของกระทรวงยุติธรรม ถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการนำงานบริการด้านยุติธรรมไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยไม่ต้องร้องขอ โอกาสนี้ กระทรวงยุติธรรมได้นำเสนอนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบเพลงของศิลปินเพลงแร็ป (Rapper) โดยแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง (Zone) ได้แก่

๑.) เหลียวหลัง...ก่อนแลหน้านำเสนอโครงการของกระทรวงยุติธรรมด้านการลดความเหลื่อมล้ำ ได้แก่ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา (สชง.) และกองทุนยุติธรรม

๒.) ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care) นำเสนอบริการที่สำคัญของโครงการฯ และสื่อในการเข้าถึงบริการของประชาชน ได้แก่ รถ Justice Care, Justice Care Application และตู้ Kiosk GovChannel ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม

๓.) ร้านกาแฟสร้างโอกาสเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษ ซึ่งมีการสาธิตการทำกาแฟโดยฝีมือผู้ต้องขัง จากร้านกาแฟวังจันทร์ Cook & Coff จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร้านกาแฟกำลังใจ สาขาเรือนจำดอยฮาง จังหวัดเชียงราย และ

๔.) สมภพ...สู่ชีวิตใหม่หลังพ้นโทษ นำเสนอประมวลภาพถ่าย และเรื่องราวของผู้พ้นโทษที่ประสบความสำเร็จในการกลับคืนสู่สังคม โดยมีคุณ หรั่ง อัครินทร์ ปูรี เป็นตัวแทนของผู้พ้นโทษในการสื่อสารประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม จากปากคำผู้พ้นโทษถึงนายกรัฐมนตรี