จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติหารือสภาอุตสาหกรรมฯ และ มอ.พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว [2019-03-11]

อธิบดีกรมคุมประพฤติหารือสภาอุตสาหกรรมฯ และ มอ.พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว

           วันนี้ (11 มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ประชุมหารือการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ร่วมกับนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ที่ใช้กับผู้กระทำผิดในกลุ่มพัฒนาพฤตินิสัย ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ตามนโยบายของพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสอดรับกับนโยบายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมใหม่ ยกระดับความสามารถ และพัฒนา
ต่อยอดนวัตกรรมร่วมกัน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (
EM) ณ กรม
คุมประพฤติ ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร