จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน [2019-03-11]