จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [2019-03-11]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี นางดวงพร ใบบัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลไทรโยค เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ คน ประกอบด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๑๐ คน เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ๓ คน และ อาสาสมัครคุมประพฤติ ๕ คน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอไทรโยค (เทศบาลตำบลวังโพธิ์) ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา. 
                                                 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒)