จำนวนผู้เข้าชม : 23

   


คป.หนองคายจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ ๕ อำเภอโพนพิสัย [2019-03-11]

 

      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย      วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒         นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ ๕ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อการดำเนินกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เสริมสร้างศักยภาพของงานคุมประพฤติสู่ชุมชน ณ โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ท อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายซึ่งได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลโพนพิสัยเป็นวิทยากรบรรยาย  โดยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิด