จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คป.หนองคายประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน [2019-03-11]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมการประชุมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพื่อประชาสัมพันธ์ภาจกิจงานคุมประพฤติและเชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ารับการสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติ   ณ หอประชุมอำเภอรัตนวาปี