จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


คป.หนองคายชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ ไม่ควบคุมตัว [2019-03-11]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ ไม่ควบคุมตัว   ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน เป็นเวลา ๑๒๐ วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ครบถ้วนและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก จำนวน ๑๑ ราย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย