จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ อำเภอวิเชียรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้ง [2019-03-10]