จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับรางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 [2019-03-08]

        วันนี้ ( 8 มีนาคม 2562 ) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  นางสาวพวงแก้ว  เชื้อเชย  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับนางทัศนีย์  คีรีประณีต อาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก  สาขาแม่สอด ผู้ก่อตั้งสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Safe Haven Orphanage ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม โดยมีพลเอกฉัตรชัย  สาริกัลป์ยะ  รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 จำนวน 15 สาขา 45 รางวัล พร้อมกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง  สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน    บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี3

วันสตรีสากล 1 วันสตรีสากล 2
วันสตรีสากล 3 วันสตรีสากล 4