จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.กพ.เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการจัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม [2019-03-07]